* استفاده از سایت به منزله پذیرش این توافق نامه است *

تعاریف:
در این متن منظور از «فورتنایت فا» ، «فروشگاه» ، «فروشگاه فورتنایت فا» ، «سایت و وبسایت فورتنایت فا» ، «سایت» ، «وبسایت» ، «ما» ، «تیم انجام سفارشات» ، «این فروشگاه» ، «اپراتور» «گروه فورتنایت فا» ، فروشگاه فورتنایت فا یعنی www.fortnitefa.ir و «کاربر» ، «کاربران» «مشتری» ، «مشتریان» ، «خریدار» ، «خریداران» ، «شما» و «خود مشتری» به معنی خریداران محصول، مشتریان، بازدیدکنندگان و کلیه کسانی که از خدمات و محصولات فورتنایت فا استفاده می کنند می باشد. همچنین «سفارش» ، «کالا» ، «خدمات» ، «سفارشات» ، شامل محصولات و آیتم های درون بازی است که به صورت مجازی می باشند. در زمان نگارش این متن، فورتنایت فا هیچگونه محصول فیزیکی ای عرضه نمی‌ کند.

شرایط و قوانین:
شرایط و قوانین فروشگاه ″فورتنایت فا″ شامل – و نه محدود به – موارد زیر می‌ باشند. با توجه به این ‌که وب‌سایت فورتنایت فا در حال توسعه است، این قوانین ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند و فروشگاه حق اعمال تغییرات را برای خود محفوظ میدارد. تداوم استفاده شما از این سایت به معنای موافقت‌تان با آخرین نسخه شرایط و قوانین وب‌سایت فورتنایت فا است.